VINKÖLS BYGDEGÅRD

Vinköls Bygdegård Logo

Historik

Vinköls socken har en lång historia som har dokumenterats i bl.a. ”vinkölsboken” det finns bilder på Skara museum osv. Här kan du läsa lite kort om bygdens historia, människorna och se bilder.
 
Vi har gott om fornlämningar men går du runt i skogarna finns det spår av mer modern historia.
Torp som på bara 70 år försvunnit.

Historik 1 Historik 2 Historik 3